Přejít na hlavní obsah

Zdá se, že používáte zastaralý a nepodporovaný prohlížeč Internet Explorer. Některé části webu proto nebudou fungovat stejně jako v moderních prohlížečích Firefox, Chrome, MS Edge.

Obec Pustějov

Informace týkající se sportování od 17. května 2021.

Informace týkající se sportování od 17. května 2021.


Na základě platného nařízení vlády platí i nadále jistá pravidla.
!!! Pozor, kdo není organizovaný svazem, musí sportovat pouze v roušce!!!  
Sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy POVOLENA za podmínek, že:

a. ve vnitřních sportovištích na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, maximálně 2 osoby ve skupině, maximálně 10 osob celkem na sportovišti, osoby udržují rozestupy alespoň 2 metry,
b. na venkovních sportovištích na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob,
c. další prostory jako jsou šatny, sprchy apod. jsou uzavřeny,
d. subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,
e. účastník sportovní přípravy (s výjimkou dětí do 6 let věku), před zahájením sportovní přípravy: prokáže, že
f. splňuje níže uvedená opatření, nebo
g. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebe testování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
h. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebe testování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
i. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebe testování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
j. subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky nebo kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.
k. Účastník sportovní přípravy není povinen používat v době sportovní sportovní přípravy ochranu dýchacích cest.
 
https://agenturasport.cz/vlada-schvalila-restart-profesionalniho-sportu/
 

 
 

Zpět na seznam aktualit