Přejít na hlavní obsah

Zdá se, že používáte zastaralý a nepodporovaný prohlížeč Internet Explorer. Některé části webu proto nebudou fungovat stejně jako v moderních prohlížečích Firefox, Chrome, MS Edge.

Obec Pustějov

Životní prostředí

Rozložemí odpoadu v příroděZodpovědné nakládání s odpady je důležité kvůli ochraně životního prostředí a úspoře nákladů. Tomu napomáhá tříděný sběr komunálních odpadů. V roce 2020 odpady třídilo už 73% obyvatel. Další informace uvádí výsledky společnosti EKO-KOM. a výsledky sběru odpadů v Pustějově za rok 2021, rok 2022 a za rok 2023.

Tříděný sběr komunálních odpadů

V obci je několik stanovišť s kontejnery pro tříděný komunální odpad. Tyto nádoby jsou určeny pouze pro nepodnikající fyzické osoby.

Mapa stanovišť pro sběr odpadu:

Jednotlivé odpady dle své materiální podstaty je nutné odkládat do označených kontejnerů.  

Žluté kontejnery jsou určeny na plasty, kovy a nápojových kartony.  Odkládat do nich lze:

Modré kontejnery jsou určeny pro papír, lze do nich odkládat:

Zelené a bílé kontejnery jsour čeny pro odkládání skla:

Pokud je dispozici zelený i bíly kontejner, je důležité třídit sklo i podle barev: barevné do zeleného, čiré do bílého kontejneru, jinak je možné kontejner bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

Hnědé kontejnery jsou určeny pro odkládání bioodpadu: 

Bílé kontejnery jsou určeny pro textil

Jedlý olej a pevné tuky:

Podle nového odpadového zákona musí každá obec zajistit  celoroční sběr jedlých olejů od občanů.

Sběr PET láhví na dvoře technické budovy u OÚ Pustějov.  Nádoby jsou určeny pouze pro jedlý olej uzavřený v těsné plastové nádobě, nejlépe v použité PET láhvi. Svoz provádí společnost Trafin Oil a.s. 

Tašky na třídění odpadu

Sady tašek na třídění odpadů pro občany byly pořízeny za finanční spoluúčasti firem ASOMPO, a.s. a EKO-KOM, a.s. Tyto tříbarevné sady tašek na třídění plastů, skla a papíru se staly hitem v celé řadě obcí České republiky a přinesly lepší výsledky tříděného sběru odpadu. Občané si mohou v případě zájmu vyzvednout sadu tašek zdarma na Obecním úřadu v Pustějově.

Sada na třídění odpadů obsahuje celkem tři snadno omyvatelné tašky, které je možné k sobě spojit suchým zipem. Jednotlivé tašky jsou barevně odlišeny tak, aby bylo třídění odpadů co nejjednodušší.  Žluté tašky jsou určeny na plasty, modré na papír a  zelené na sklo. 

Frekvence svozu pro rok 2022:

Směsný komunální odpad se bude svážet ve středu 1 x za 2 týdny od rodinných domů a 1 x týdně ze stanovišť (hnízd).

Plasty se budou svážet 2x týdně v pondělí a čtvrtek.

Papír se bude svážet  1x týdně ve středu.

Bioodpad se bude svážet 2x týdně v pondělí a pátek od pondělí 18.4.2022.

Sběr velkoobjemového odpadu

Sběrné místo je na dolním konci obce u čističky odpadních vod. Odpad lze odevzdávat každou středu od 15 do 17 hodin, v období 8.11.2021 až 31.3.2022 pouze po telefonické dohodě s p. Fabiánem (tel. 774 912 210). Sběrné místo je určeno pouze pro občany Pustějova.

Zdarma lze odevzdávat starý nábytek, koberce, dřevo, kovový odpad, akumulátory, barvy, ředidla, apod.

Nelze odevzdávat pneumatiky.

Stavební suť lze odevzdávat pouze v malém množství (přibližně 1 vozík za os. auto) za cenu 200 až 350 Kč. Pro větší objemy lze využít skládku ASOMPO v Životicích u Nového Jičína.

Sběr elektroodpadu

Staré elektrické spotřebiče je možné odkládat ve všední dny u dveří Obecního domu v Pustějově v pondělí – pátek. Svoz zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů v Pustějově, zpracovává firma ELEKTROWIN a.s.