Přejít na hlavní obsah

Zdá se, že používáte zastaralý a nepodporovaný prohlížeč Internet Explorer. Některé části webu proto nebudou fungovat stejně jako v moderních prohlížečích Firefox, Chrome, MS Edge.

Obec Pustějov

Památky

Kostel sv. Maří Magdalény

První kostel byl v Pustějově postaven v roce 1673, ten současný je z roku 1890. číst dále

 

Boží muka na výjezdu z obce ve směru na Studénku

Obecní hřbitov

Nachází se zde několik původních pomníků a křížů, z nichž dva jsou zapsány památkovým úřadem v seznamu památek pod čísly 2055 a 2056. 2055 - náhrobek Ferdinanda Vettera von Lilien parc. č. 156, ojedinělý, slohově čistý empírový náhrobek z r. 1821. 2056 - litinový kříž na hrobě Philippine graefin de damm parc. č. 156, nejstarší dochovaný litinový kříž v okr. Nový Jičín z roku 1832.

Fara, hřbitovní kaple

Fara V roce 1868 byla v augustiniánském zámečku zřízena fara a v roce 1889 se obecní výbor usnáší postavit novou farní budovu vedle kostela. Komise k tomu ustanovená zadala vypracování plánu i provedení stavby p. Františku Grossmanovi, nadějnému čekateli stavitelství, rodáku pustějovskému. Roku 1902 vznikla nová budova fary za 11 000 zl. Hřbitovní kaple pochází z roku 1773.

Kaple na výjezdu z obce ve směru na Kujavy

Oprava kaple Na začátku roku 2000 zvažovala obec realizací opravy kaple na výjezdu z obce ve směru na sousední Kujavy, která svým vzhledem působila nevábně a první dojem při vjezdu do obce byl špatný. Snahou bylo tímto způsobem zachránit historický objekt v obci. Objevily se různé názory a to stavbu zbourat, postavit pouze dřevěný kříž, oprava bude finančně náročná, apod. Sehnat peníze nebylo jednoduché, ale z iniciativy starosty ing. Oldřicha Usvalda se dobrá věc podařila. Starosta podal žádost o grant v rámci Grantového programu opomíjené památky 2000, Nadace Občanského fóra. Ve velké konkurenci, kdy bylo odbornou komisí posuzováno 123 projektů, postoupila žádost obce do užšího kola, kde bylo posuzováno 20 projektů. V tomto druhém a závěrečném kole se obec Pustějov umístila na prvním místě a získala finanční výpomoc ve výši 50 000,- Kč. Starosta ing. Oldřich Usvald se dne 30. listopadu 2000 osobně zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků a to v soukromé rezidenci amerického velvyslance v Praze, kde z rukou ředitelky nadace Ireny Bartošové, převzal šek na částku 50 000,- Kč. Tato částka byla základem a impulzem k zabezpečení dalších financí a k realizací příprav k zabezpečení oprav. Se zahájením prací se započalo 30. března 2001, pokácením 2ks líp, které svými kořeny narušovaly statiku stavby. Práce byly ukončeny v červnu 2001. Rekonstrukci stavby zabezpečovala firma ing. Růženy Mackovíkové ze Studénky, z celkovými náklady ve výši 139 335,- Kč. Na této částce se kromě získaného grantu bude podílet Římskokatolická farnost Pustějov částkou ve výši 10 000,- Kč, Biskupství ostravsko-opavské částkou 10 000,- Kč, občané formou veřejné sbírky částkou 11 639,- Kč a zbývající finance poskytne obec Pustějov. Na vlastní opravě se rovněž svými pracovníky podílela obec a to při terénních úpravách, opravě dveří. Strojní terénní úpravy zabezpečila firma PONČÍK, Jeseník nad Odrou, která v daném období realizovala v obci výstavbu obecního vodovodu.