Přejít na hlavní obsah

Zdá se, že používáte zastaralý a nepodporovaný prohlížeč Internet Explorer. Některé části webu proto nebudou fungovat stejně jako v moderních prohlížečích Firefox, Chrome, MS Edge.

Obec Pustějov

Povodeň v roce 1997

Více než stoletá voda se dne 7. července 1997 nevyhnula ani obci Pustějov. V podvečer zmíněného dne zasáhla obec přívalová voda od Hladkých Životic. Vylitím Husího potoku u splavu došlo k zatopení polí podél železniční trati ve směru na město Studénka. Terénní nerovnosti způsobily nashromáždění vody v dolní části obce, v lokalitě čističky odpadních vod. Během krátké doby, přibližně 30 až 45 minut došlo k zatopení mnoha budov a rodinných obydlí. Na obrovský nával přívalové vody nebylo možno včas reagovat, zabezpečit svá obydlí popř. přestěhovat nezbytné.

Voda dosáhla až úrovně obytného domu č.p. 131, ing. Milana Šimečka. Na zemědělské farmě p. Koždoně Evžena voda dosahovala výše až 1,2m. Z plotu souseda ing. Zdeňka Šimečka, č.p. 111 bylo možno zahlédnout pouze konečky sloupků.

Ze zatopených domů muselo být evakuováno 6 občanů ke svým příbuzným na horním konci obce. Do náhradních stájí byla přemístěna zvířata p. Koždoně - pomoc poskytli p. S. Zindler, J. Horák a fa Zemspol , a.s. Do zachraňování majetku a zvířat postižených osob se aktivně zapojili dobrovolníci z řad občanů a členové místního sboru dobrovolných hasičů. Veškeré evakuační a povodňové práce koordinoval povodňový štáb obce ve složení : Lubomír David - starosta, Dalimil David - místostarosta, Miroslav Šabacký - velitel SDH, Alena Bednaříková - pracovnice OÚ.

Jak voda znenadání a rychle přišla, tak také poklesla. Tam kde v podvečer dosahovala voda až po prsa, o půlnoci již bylo možno se dostat v holínkách. Ale i přes tuto skutečnost napáchala záplava občanům a obecnímu úřadu velké škody.

Také následující den v podvečer, přibližně ve stejnou hodinu došlo ke zvýšení hladiny a opět bylo částečně zatopeno hospodářství p. Koždoně a uklizený sklep obytného domu p. Kniezkové č.p. 274.

Ještě dlouhou dobu občané sledovali vývoj počasí a stav hladiny vody za tratí. Pravidelně dochází k záplavám luk v povodí řeky Odry, ale tento nečekaný příval zaskočil všechny. Ani pamětníci nepamatují takovou velkou vodu.

Zpět na přehled historie obce