Přejít na hlavní obsah

Zdá se, že používáte zastaralý a nepodporovaný prohlížeč Internet Explorer. Některé části webu proto nebudou fungovat stejně jako v moderních prohlížečích Firefox, Chrome, MS Edge.

Obec Pustějov

Historie základní a mateřské školy, školství v obci

Do roku 1784 se v obci vyučovalo po chalupách, ve kterých byla větší světnice. V tomto roce byl upraven augustiniánský zámeček, ve kterém byla zřízena jednotřídní škola s bytem pro učitele. Do roku 1804 vyučovali ve škole kněží.

V letech 1804 - 1836 v ní učil zdejší rodák Jan David z č. 122 a kromě učení provozoval i truhlařinu. Do školy bylo zapsáno 105 žáků, ale ve skutečnosti školu navštěvovalo jen 26 dětí. Od roku 1836 do 1871 vyučoval zde Josef Víček, po něm následoval Josef Kremer. Roku 1874 nastoupil jako prvý nadučitel Karel Huber. Téhož roku byla proměněna škola na dvojtřídní, navštěvována 203 žáky a přestěhována do nové budovy, pořízené nákladem 14 000 zl. Roku 1883 se stal řídícím Mořic Huber a r. 1896 Maxmilián Pracný. V této době byla škola rozšířena na trojtřídní a důsledně počeštěna, neboť dřívější učitelé učili většinou po německu.

V období let 1925 až 1935 byl řídícím učitelem školy František Ondřejek, poté jeden rok Bohumír Rybka. Od roku 1936 do okupace byl řídícím školy Vojtěch Hurník. Za okupace v letech 1938 až 1945 byla v pustějovské škole pouze jedná česká třída a dvě německé. Učili zde hlavně Němci.

V poválečném školním roce byl řídícím školy Ferdinand Fiala, po něm nastoupil Bohumír Rybka. Ten působil ve funkci ředitele školy celých 20 let až do svého odchodu na odpočinek v roce 1966. Dalším ředitelem školy pak byl 22 let Arnošt Pisch, který ve své funkci setrval do roku 1988. V letech 1988 až 1995 působila ve funkci ředitelky školy Anna Riesová. Po ní nastoupil na místo ředitele školy bývalý žák p. Pische i pí Riesové RNDr. Zdeněk Bartošek.

V roce 1995 byla zahájená rozsáhlá rekonstrukce budovy školy vč. přístavby. Předpokládaná investice ve výši 7,1 mil. korun byla zvýšena na konečných 9 mil. Zvýšené náklady byly spojeny s realizací neplánované výstavby jídelny a prostor pro mateřskou školu. Oprava byla realizována v rekordním čase a dne 1. 9. 1996 bylo započato s výukou v nově rekonstruované základní škole. V dalších letech byla provedena úprava okolí, bylo opraveno a vybudováno oplocení. V roce 1999 pak zbudováno nové víceúčelové hřiště.

Základní škola v roce 2000.
Založení mateřské školy v obci je spojen s rokem 1951. Místní národní výbor v čele s panem V. Barvíkem spolu s nadřízenými úřady se staral o uskutečnění zřízení mateřské školy v obci. Na původní záměr přístavby národní školy nestačily finanční prostředky, a proto byla zadaptována budova č. 71. Většinu prací prováděli místní občané v rámci dobrovolných brigád. K otevření došlo 8. ledna 1951.

Správou školy byl pověřen ředitel národní školy p. B. Rybka. První učitelkou MŠ byla pí V. Nováková z Ostravy. Počet dětí její zásluhou stoupal ze 22 na konečné číslo 36, takže hned v prvním pololetí zahájení se budova ukázala malou. Nebyly přijímány děti do 3 let. Provoz byl v této době polodenní.

Později se s vyšší docházkou dětí a celodenním provozem ukázalo, že místnosti a budova nevyhovují. 15. července 1963 se zařízení přemístilo do zadaptované farní budovy.

Po 35 letech se provoz mateřské školy a školní jídelny přestěhoval do opravené budovy ZŠ v roce 1998. Od tohoto roku má obec mateřskou i základní školu pod jednou střechou.

Zpět