Přejít na hlavní obsah

Zdá se, že používáte zastaralý a nepodporovaný prohlížeč Internet Explorer. Některé části webu proto nebudou fungovat stejně jako v moderních prohlížečích Firefox, Chrome, MS Edge.

Obec Pustějov

Fotbalový klub Pustějov

Další informace o FK Pustějov najdete na jejich stránkách http://www.fkpustejov.cz/ a na Facebooku https://www.facebook.com/fkpustejov/

Fotbalový klub Pustějov byl založen na členské schůzi 4.10.2005 v 19:00 hod v počtu 13 osob, oficiálně byl pak zaregistrován na Ministerstvu vnitra ČR 20.10.2005.

Na úvod přednesl pan Evžen Koždoň vizi pro fotbalový klub – financování, vybudování hřiště, zázemí pro sportovce, činnost. Na programu bylo schválení výkonného výboru, stanov FK a výše členských příspěvků. Předsedou byl jednohlasně zvolen Evžen Koždoň, jednatelem Pavel Heinrich, hospodářkou Pavla Sikorová, členy výboru Roman Šimeček, Michal Šabacký, Jaroslav Tomášek a Jan Schmied. V diskuzi starosta obce Ing. Tomáš Maiwaelder seznámil přítomné s možnostmi finanční pomoci ze strany obce Pustějov. Logo FK Pustějov navrhla a vypracovala Kateřina Kniezková, barvami klubu se stala žlutá a zelená.

Historie 1981–1984

Kořeny tohoto klubu je potřeba hledat již v roce 1981, kdy parta pustějovských kluků ročník 1965 a 1964 dala podnět k založení fotbalového oddílu dorostenců při SSM v Pustějově pod vedením první trenérky v okrese Nový Jičín Květuše Kniezkové a Karla Kniezka staršího. Tento oddíl trénoval na Hasičské louce v Pustějově, ale k zápasům využíval fotbalového hřiště v Kujavách, což bylo podnětem pro zapojení do soutěže i hráčů z Kujav a Hladkých Životic. 

Již v této době se podnikaly první kroky k vybudování fotbalového hřiště v Pustějově, ale jednání ohledně uvolnění pozemků s tehdejším Zemědělským družstvem Odra byla neúspěšná. Po třech létech fotbal v Pustějově ukončil činnost. Hlavní příčinou rozpadu byl povolávací rozkaz u většiny chlapců a nástup do povinné vojenské služby. Ještě v roce 1984 si někteří hráči zahráli pod stejnou trenérkou ve Studénce jako družstvo „dorostenci B“. Zde skončila první snaha o založení FK v Pustějově.

1999–2005

Některé bývalé hráče láska k fotbalu neopustila a po 15 létech si opět „pohrávali“ s myšlenkou založit FK v Pustějově a vybudovat fotbalové hřiště. 

 

Začalo to v roce 1999, kdy byl uspořádán první ročník turnaje „O kalich mistra Jana Husa“ na místní Hasičské chatě. Ten si získal okamžitě velkou popularitu nejen u zdejších, ale i přespolních fotbalistů a v době největší slávy se turnaje zúčastnilo až 35 družstev. Od roku 2006 byl turnaj uspořádán i pro žactvo „O kalíšek mistra Jana Husa“. 

Od roku 2001 pak začaly přípravy na vznik FK. Hlavními iniciátory těchto aktivit byli Evžen Koždoň, Roman Šimeček a Michal Šabacký. V roce 2004 proběhla anketa, jejímž cílem bylo seznámit občany se záměrem FK a rovněž zajistit případnou podporu pro činnost. Důležitou fázi bylo zajištění vhodného pozemku pro hřiště. Byly vytypovány tři parcely první za ZŠ a MŠ v Pustějově, druhý v areálu Hasičské chaty a třetí v prostoru dnešní Sportovní haly. Bohužel se nenašla podpora všech zainteresovaných a návrhy byly zamítnuty. Situaci nakonec vyřešila paní Květuše Kniezková, která na podnět svého bratra Evžena Koždoně nabídla své pozemky o výměře 12 947 m² v blízkosti ČOV na vybudování nejen fotbalového hřiště, ale celého areálu. V roce 2011 je pak prodala obci Pustějov. 

Na jaře 2005 za velké podpory předsedy ZEMSPOLU Z. Šimečka a také E. Koždoně byla na parcelu navezena zeminu pro zvýšení a vyrovnání terénu, byly provedeny celkové úpravy pozemku a zaseta tráva. První sekačka byla pořízena z finančních darů V. Zachar st., M. Holba, M. Sikora, E. Koždoň, R. Macháček, J. Němec, V. Pavlica, R. Popp, P. Šimeček, R. Šimeček, S. a Z. Zindler. 

V roce 2006 byly postaveny stožáry pro sítě kolem hřiště a došlo k osázení branek, které vyrobila firma EGAS. 

{googlemaps url:https://www.google.cz/maps/@49.6899808,18.0168572,463m/data=!3m1!1e3}

K zázemí pro občerstvení sloužila starší unimo buňka, za hřištěm byly postaveny dva suché záchody. Tolik potřebné šatny, sprchy a WC byly po jednání s paní Lenkou Usvaldovou, majitelkou RD č.p. 116, domluveny v jejím rodném domě na statku. Klub dostal na toto provizorní opatření na dva roky výjimku od ČMFS. Po více než dvou létech obětavé práce všech dobrovolníků, příznivců a sportovců, rovněž za velkého přispění sponzorů, byly splněny všechny podmínky pro účast v soutěži ČMFS. Nově vzniklý fotbalový klub Pustějov tak mohl přihlásit svá tři družstva do okresní soutěže, a to:

První zápas na hřišti FK Pustějov byl „Pohárový zápas mužů“ se Studénkou. V základním kádru byli nasazeni: J. Tomášek, P. Pošvic, M. Šabacký, R. Šimeček, P. Zuzaník, V. Zachar, A. Klein, L. Pravda, T. Berger, J. Neubauer, J. Hochman, J. Pavlík, P. Dolinský, M. Brňák, D. Lemík, M. Petroš, R. Grulich …

Na první dresy mužů přispěli Ing. Oldřich Usvald, Martin Sikora a Martin Holba.
Problém se zázemím pro hostující týmy vyřešil v roce 2007 pan Pavel Pisch, který pro FK zakoupil unimo buňky, aby splňovaly požadavky ČMFS pro další setrvání družstev FK v okresní soutěží. Tyto pak zdarma zrekonstruovali S. Grosman ml. (voda), M. Šabacký, M. Kratochvíla a R. Savr (zednické práce). 

Nadšení a radost v nově vzniklém oddílu vytvářela nové plány a možnosti, začaly se podnikat první kroky k vybudování nového, uceleného zázemí pro FK. Prioritou bylo zpracování PD „FK PUSTĚJOV – klubovna, šatny, sociální zařízení

Dále se musela vyřešit celá administrativa – souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF a řada dalších řízení směřujících k vydání potřebnému stavebnímu povolení.

Samotná realizace stavby započala v roce 2009 zpočátku svépomocí. Kanalizační a vodovodní přípojky provedl na vlastní náklady pan Martin Holba, výkop základů zajistil rovněž na své náklady pan Pavel Pisch. Při betonování základů včetně základové desky pomohli již dobrovolníci z řad FK. Z podnětu pana Josefa Mičulky se původní záměr zděné budovy z finančních důvodů změnil na dřevostavbu, stavební materiál pak zajistil a plně sponzoroval J. Venglář, hrubou stavbu postavili páni František Durec, René Pravda a Leoš Švancer, veškeré klempířské práce provedl zdarma Jiří Pravda. Protože bylo zřejmé, že na dostavbu budou chybět peníze, hledaly se různé možnosti úvěru, finančních příspěvků až po dotace. Nakonec FK využilo výzvy z Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013 a s pomocí Ing. Oldřicha Usvalda byla podána projektová žádost přes MAS Region Poodří „Dostavba víceúčelového objektu FK Pustějov“ (šatny, sociální zařízení, klubovna, zasedací místnost, sklad a technické prostory) a sjednán úvěr na pokrytí nákladů. Realizaci stavby provedla firma „Stavitelství Daniel Stryk“ k 31. 8. 2011. Obec Pustějov dofinancovala 10 % z celkových nákladů přidělené dotace. Během roku 2012 byl splacen úvěr. 

Ve spolupráci s obci se podařilo v roce 2017 vybudovat zavlažovací systém trávníků. V rámci bezpečnosti a vandalizmu je celý komplex monitorován kamerovým systém.

Díky vynaloženému úsilí a nadšení se dařilo mužům FK Pustějov pod vedením Jaroslava Hochmana posunovat se v tabulce od 4. třídy, přes 3. třídu po Okresní přebor, dokonce v roce 2016 postoupit i do 1.B. třídy Krajského přeboru a rozšiřovat svůj kádr. Díky obětavé práci mnoha trenérů vyrůstali noví odchovanci fotbalového klubu. 

V roce 10. výročí založení FK (2015) byla uspořádána velká oslava, kde mimo jiné proběhl fotbalový zápas s hráči „staré gardy Baníku Ostrava včetně několika reprezentantů“. 

V roce 2014 odešel z funkce předsedy Evžen Koždoň, kterého nahradil Radovan Popp, funkci hospodáře Pavel Heinrich předal Martinu Jedličkovi. Výkonný výbor byl doplněn nebo nahrazen dalšími členy - J. Hochman, P. Pošvic, B. Srubek, J. Tomášek a R. Šimeček. 

18.6.2014 podlehl náhle nemoci pan Pavel Heinrich, který byl v začátcích vzniku velkou podporou a „pravou rukou“ předsedy, nadšencem a optimistou ohledně vzniku a budoucnosti FK. Mimo jiné se věnoval nákupu občerstvení a prodeji. Na jeho počest je od roku 2015 pořádán fotbalový maratón „Memoriál Pavla Heinricha“ ve sportovní hale v Pustějově. 

Doufejme, že se najde dostatek milovníku fotbalu, kteří si najdou cestu na hřiště ať už jako děti, hráči, trenéři, čí fanoušci pro dobré jméno FK Pustějov.

Fotbalový klub chce touto cestou poděkovat všem za pomoc, jak při budování, tak při fungování, za péči o sportoviště i sportovce, za reprezentaci obce. Zde je potřeba připomenout a poděkovat největším tahounům v prvních deseti letech fotbalu, a to Michalu Šabackému, Jiřímu Sevaldovi, Lukáši Mičulkovi a Luďkovi Rokytovi, kteří odpracovali stovky hodin a pokud nebyli nemocní, nechyběli ani na jedné z brigád. Zvláštní poděkování si zaslouží Jaroslav Cibulec, který se zúčastnil nejen mnoha brigád, ale navíc jako „oprávněná osoba“ zdarma zaštiťuje fotbalový klub při provozování živnosti restaurace – pohostinství. U mladého kluka obdivuhodné. 

Opravdu nebylo možné zde všechny vyjmenovat, ale vážíme si každé podpory i té malinké finanční nebo účasti na jediné brigádě. Věříme v zachování přízně a mladým sportovcům otevíráme dveře. Kdo má sportovního ducha, tak se dokáže poprat i s překážkami v životě. 

V Pustějově 2020
Sepsali: Květuše Kniezková a Evžen Koždoň