mobilní verze pro pomalé připojení

Znak obce

Na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 25. března 1999 byla dne 9. dubna 1999 podána žádost podvýboru pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke schválení obecních symbolů, znaku a praporu, s motivem tří zlatých snopů na zeleném podkladu. Vyobrazení znaku bylo převzato z motivu na obecním pečetidle, pořízeném v roce 1706, kde byly zobrazeny tři postavené snopy obilí a kolem nich pět zobajících kuřat. Tuto symboliku převzal i mladší typář z roku 1819 a objevila se v provedení tří samostatných snopů na dochovaných otiscích razítek z let 1926 a 1931.

Udělovací listina pro znak a prapor obce Udělovací listina vystavená Parlamentem České republiky pro znak a prapor obce V pondělí 12. července 1999 se starosta obce, ing. Oldřich Usvald, společně se zástupcem starosty, Lubomírem Davidem, zúčastnili slavnostního předání dekretu o udělení znaku a praporu obci předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR p. Václavem Klausem.
V tomto období nechala obec vyhotovit příležitostní slavnostní razítko s vyobrazením symboliky obce a dále pak firmou Wasilky Pistovčák z Děhylova byl vyhotoven znak a prapor za finanční sponzorské podpory.
Dne 29. srpna 1999 proběhly v areálu základní školy oslavy 675. výročí vzniku obce a 125. výročí založení základní školy. Při této příležitosti se uskutečnilo v 8.00 hodin v kostele sv. Maří Magdalény svěcení obecních symbolů. V 9.00 hodin si všichni zúčastnění připomněli obě výročí kulturním programem v areálu základní školy, po kterém následovala prohlídka školy.

Aktuality

Provoz ordinace v Pustějově MUDr. Hana Honová
14. 5. 2020 - Provoz ordinace v Pustějově MUDr. Hana Honová...celý článek »

Informátor 2-2020
14. 5. 2020 - Informátor 2-2020...celý článek »

Jak nakládat s odpady v době pandemie koronaviru
2. 4. 2020 - Jak nakládat s odpady v době pandemie koronaviru...celý článek »

Oznámení Finančního úřadu MSK kraje - Sběrné boxy na daňová přiznání
27. 3. 2020 - Oznámení Finančního úřadu MSK kraje - podání daňového přiznání...celý článek »

Koronavirus - jak postupovat!
2. 3. 2020 - Koronavirus - jak postupovat!...celý článek »

Informátor 1 - 2020
28. 2. 2020 - Informátor 1 - 2020...celý článek »

Provozní řád dětského hřiště u Základní školy v Pustějově
24. 5. 2013 - Provozní řád dětského hřiště u Základní školy v Pustějově...celý článek »