mobilní verze pro pomalé připojení

Informátor I/2006

13. 2. 2006

Informátor I/2006

1/2006 OBEC PUSTĚJOV www.pustejov.cz e-mail: obec@pustejov.cz tel./fax: 556 400 886 starosta :774 922 010, e-mail: starosta@pustejov.cz místostarosta : 774 932 010, e-mail: mistostarosta@pustejov.cz knihovna: 556 400 886, e-mail: knihovna@pustejov.cz Blahopřejeme touto cestou panu Jiřímu Grosmanovi, Pustějov 172, který v druhém pololetí 2005 obdržel Zlatý kříž 3. třídy, který uděluje Český červený kříž za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Obecní úřad oznamuje, že z důvodu čerpání řádné dovolené bude Obecní úřad v Pustějově uzavřen ve dnech 20. - 22. února 2006, kopírování a ostatní služby budou zajištěny v knihovně. Pustějov 13.2.2006 Ev.č.MK E 1047 Provozování lékařské ordinace v Pustějově Na základě oznámení Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, že k datu 30. dubna 2006 bude ukončena „Smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče“, mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, územním pracovištěm v Novém Jičíně a MUDr. Antonínem Strapinou, praktickým lékařem, zahájilo Obecní zastupitelstvo jednání s praktickými lékaři z okolí o možnosti provozování ordinace v Pustějově tak, aby byla zachována možnost a blízká dostupnost zdravotní péče pro všechny občany naší obce, bez ohledu na zvolenou zdravotní pojišťovnu. Na základě jednání byla uzavřena dohoda o provozování lékařské ordinace v Pustějově od 1. května 2006 s MUDr. Janem Sklenářem, odborně kvalifikovaným lékařem v oblasti interního lékařství a praktického lékařství pro dospělé, který zároveň v současné době provozuje ambulanci praktického lékaře pro dospělé ve Studénce, ul. Butovická 365. Nedojde tedy k přerušení ani zrušení před časem rekonstruované ordinace v prostorách obecního úřadu a bude zachována snadná dostupnost praktického lékaře pro všechny občany Pustějova, bez nutnosti změny zdravotní pojišťovny. Připomínáme, že svobodnou volbou každého občana ČR je nejen volba zdravotní pojišťovny, ale také ošetřujícího praktického lékaře. zastupitelstvo obce Z činnosti MS Červeného kříže v Pustějově Celkový počet členů 63, z toho 56 žen a 7 mužů. Průměrný věk členské základny je 61 let (35 členů je ve věku od 25 do 65 let, 28 členů je ve věku nad 65 let). Tak jako v jiných letech , tak i v roce 2005 se činnost MS ČK orientovala na poskytování předlékařské první pomoci, sociální služby, vzdělávání členů i ostatních občanů a kulturní činnost. - byla poskytována zdravotnická služba při zápasech národní házené - pro členy i ostatní občany byly zajištěny dvě lékařské přednášky - spolu se Svazem zahrádkářů byly uskutečněny dva zájezdy do divadla v Ostravě a společně jsme uspořádali mikulášský večírek - členky výboru pomáhaly při zabezpečování Dne obce - pro účastníky sportovního odpoledne jsme připravovali vaječinu - 3 členky výboru se zúčastnily rekondičního pobytu na Čeladné - byla provedena archivace a skartace starých spisů MS ČK Bohužel se nám nepodařilo sestavit hlídku mladých zdravotníků a proškolení této hlídky v místní škole, kde jsme v minulosti měli vždy dobré výsledky. Dalším problémem je omlazení MS ČK, což se projevuje nejen v naší organizaci. 14. ledna 2006 se naše organizace rozloučila se zakládajícím a dlouholetým členem výboru MS ČK, členem revizní komise OS ČK a zlatým bezpříspěvkovým dárcem krve panem Waltrem Lehnertem, který zemřel 11. ledna 2006 ve věku 74 let. ČEST JEHO PAMÁTCE! Jaruška Teglová předsedkyně MS ČK Pustějov Předprázdninový zájezd – Rožnov p. Radhoštěm Komise pro tělovýchovu a mládež zve všechny mladé i starší zájemce na předprázdninový zájezd do Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm (www.vmp.cz) Sobota 18. února je v muzeu věnována oslavě Masopustu (zvyky, obyčeje, folklór, muziky,...) a vedle toho je zajištěna i prohlídka Dřevěného městečka s výkladem průvodce. Odjezd autobusu je tuto sobotu 18. února v 8.30 hod. ze zastávky u OÚ, předpokládaný návrat je potom v 16.00 hodin. Náklady na dopravu kryje ze svých prostředků obec, účast mladších dětí je podmíněna doprovodem dospělé osoby. Ing. Milan Šimeček Komise pro tělovýchovu a mládež Tělocvičná jednota Sokol Pustějov Tělocvičná jednota pořádala v sobotu 14.1.2006 Florbalový turnaj žáků, kterého se zúčastnila družstva s těmito výsledky a tímto pořadím: 1. ZŠ Studénka Butovická skóre: 10 : 7 body: 7 2. Tělocvičná jednota Pustějov 13 : 6 6 3. ZŠ Suchdol nad Odrou 11 : 8 5 4. FK Prosperita Bartošovice 5 : 18 2 Účast přislíbil i Sokol Kujavy, avšak hráči se nedostavili. Pustějovský tým reprezentovali tito hráči: Jan Ševčík, Jan Zuzaník, Lukáš Zindler, Tomáš Lakomý, Roman Stix, Jiří Pisch, Tomáš Zindler, Daniel Koždoň, Lukáš Lakomý, Michal Grosman, Jakub Sikora, Lukáš Kocmich, brankáři : Jan Schmied, Jan Zindler. Všichni podali velmi kvalitní a vyrovnané výkony. Fanoušci a fanynky měli možnost vidět dynamickou a zajímavou hru, krásné branky i zákroky brankářů. Hráči si odnášeli z turnaje nejen poháry, ale hlavně spoustu sportovních zážitků. Všichni se těší na odvetná utkání u některé ze zúčastněných družstvech, tak jak to bylo loni v Suchdole nad Odrou. Květuše Kniezková Upřímně tímto děkujeme paní Květuši Kniezkové, jako hlavnímu garantovi florbalového turnaje, za jeho úspěšnou organizaci. Dále bychom chtěli naše spoluobčany informovat, že úspěšně probíhá v sokolovně cvičení rodičů s dětmi, žactva a žen. Cvičení žen je orientováno na protahování těla, posilování svalstva a má úspěch hlavně u starších žen. Přijděte také pro své tělo něco udělat: každý pátek v 19:00 hod., cvičitelka Milada Slívová. Jan Horák jednatel Aktuálně z knihovny Počítačové kurzy Letos opět pokračuje „Národní program počítačové gramotnosti“, který vyhlásilo Ministerstvo informatiky ČR. Program má sloužit k rozšíření počítačové gramotnosti u co největšího počtu obyvatel ČR. Pro letošní rok je nabídka rozšířena o nový kurz: 1. Poprvé u počítače 2. Texty v počítači 3. Internet a e-mail 4. Občan, úředník a Portál veřejné správy Cena jednotlivých kurzů je 100,-Kč pro jednoho účastníka. V naší obci proběhnou kurzy poslední týden v březnu, dle zájmu občanů. Bližší informace a přihlášky obdržíte v knihovně. Vyzýváme občany, kteří mají o jakýkoliv kurz zájem, aby se přihlásili v knihovně nejpozději do 15. března 2006. Něco málo ze statistiky V roce 2005 se v knihovně zapsalo celkem 144 čtenářů, z toho mládeže do 18 let 58 osob a dospělých 86 osob. Připojení k internetu využilo v loňském roce 384 návštěvníků a prosurfovalo celkem 12930 minut. Fitcentrum si pronajalo 372 jednotlivců a 40 hodin procvičily organizované sportovní skupiny. Počítačových kurzů se loni zúčastnilo 58 občanů. Ze zúčastněných 22 obcí (okresů OP, NJ a FM) s průměrným počtem 17 absolventů byla naše obec absolutně nejlepší. Také výstavu věnovanou historii obce a školy, která se konala na přelomu měsíce dubna a května, shlédlo 57 návštěvníků a žáci naší základní školy včetně svých vyučujících. Uzavření knihovny Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena v těchto dnech: čtvrtek 23. února, pátek 24. února a pátek 3. března. Miroslava Schmiedová knihovna V předvánočním čase jsme pročítali s dětmi časopis Mateřídoušku a okem nás upoutala výtvarná soutěž, ve které měly děti zasílat své obrázky brontosaurů. Zkusili jsme poslat všechny výtvory žáků 3.ročníku a netrpělivě jsme čekali na výsledek. V lednovém čísle tohoto dětského časopisu odborná porota zveřejnila výtvarnou práci Davida Rokyty a tím potěšila nejen samotného autora, ale i ostatní žáky pustějovské školy. Rádi bychom se o tuto radostnou událost podělili se všemi občany naší vesnice. Mgr.Ladislava Kremzerová Sportovní závěr roku 2005 v TJ Sokol-ČSTV Rok 2005 byl zakončen sportovními soutěžemi ve všech kategoriích žactva i dospělých, které uspořádal odbor SPV. Žáci a žačky předvedli svou zdatnost a připravenost při různých závodivých hrách, v nichž dokazovali své celoroční zaujetí pro sport a tělovýchovu. Odměnou pro vítěze i poražené byly sladkosti, které připravil cvičitelský sbor odboru SPV. V závěru roku se konaly Vánoční turnaje mužů a žen ve sportovních hrách. 22. ročníku turnaje se zúčastnilo 6 družstev a po 45 utkáních v odbíjené, kopané a florbalu zvítězilo s převahou družstvo juniorů (25 b.) ve složení M.Jedlička, L.Švancer, R.Durec a L.Bajtek. Pořadí: 1. Junioři 25 b 2. Štiky 18 b 3. NH „A“ 17 b 4. NH „B“ 12 b 5. SPV 10 b 6. Dorostenci 8 b Dne 29.12.2005 se uskutečnil jubilejní 20. ročník turnaje žen v odbíjené. Při účasti 3 družstev zvítězilo družstvo SPV „A“ před družstvem SPV „B“ a družstvem NH. Cvičitelský sbor odboru SPV Úspěšný začátek roku 2006 v TJ Sokol-ČSTV TJ Sokol-ČSTV uspořádala dne 20. ledna 2006 tradiční sportovní ples. Organizátory plesu potěšila nejen vysoká účast (více než 100 hostů), ale také široká podpora členů, sponzorů a firem při přípravě tomboly. Výbor TJ by chtěl také zvlášť poděkovat těm členkám TJ, které nesly tíhu přípravy plesu (zhotovení výzdoby a příprava jednohubek). Výbor TJ upozorňuje své členy na další akce: - 19. 2. 2006 ve 14:30 se v sále obecního úřadu koná výroční členská schůze - 25. 2. 2006 se uskuteční autobusový zájezd na hory (Soláň) Lubomír Dresler předseda TJ Sokol Statistika obyvatel k 31.12.2005 v obci Pustějov K 31.12.2005 čítala naše obec 957 obyvatel s trvalým pobytem v obci. V průběhu roku 2005 došlo k těmto změnám : - k trvalému pobytu se přihlásilo 8 občanů, z toho 5 mužů a 3 ženy - narodilo se 8 dětí, z toho 5 chlapců a 3 děvčata - zemřelo 9 občanů, z toho 2 muži a 7 žen - z trvalého pobytu se odhlásilo 6 občanů, z toho 2 muži a 4 ženy Lenka Stixová pracovnice OÚ Činnost kulturní komise v roce 2005 Komise pracovala pod vedením Karla Bednaříka ve složení: Miroslava Schmiedová, Pavla Sikorová, Květuše Kniezková, Radmila Vrzalová, Marta Blahetová a Stanislav Blaheta. Výsledkem naší celoroční práce byly tyto akce: - 14. leden IX. obecní ples - 5. březen maškarní ples s pochováním basy - 8. duben setkání podnikatelů s představiteli obce - 15. květen VII. pustějovský slavíček - 11. června účast na Hrách bez venkovských hranic v Suchdole nad Odrou, kde jsme vybojovali 1. místo - 25. června III. obecní den, za účastí automobilových veteránů a spojený se soutěží o „Nejlepšího Puštějovjáka“ - 9. července slavnostní obřad zlaté svatby - manželé Davidovi, č.p.204 - 16. září divadelní představení MRAZÍK pro dospělé - 17. září slavnostní obřad zlaté svatby - manželé Blahetovi, č.p. 196 - 28. říjen slavnostní obřad zlaté svatby - manželé Riesovi, č.p. 200 - 5. listopad slavnostní obřad stříbrných svateb - 6. listopad vítání občánků - 6. listopad setkání s jubilanty - 31. prosinec X. obecní silvestrovský ples Většina akcí by se neobešla bez pomoci rodinných příslušníků jednotlivých členů komise, mnohých občanů a sponzorů. Všem jim patří náš velký dík a věříme, že tato dobrá spolupráce potrvá i v letošním roce. Odměnou pro nás je vždy hojná účast Vás, občanů, na našich akcích a těšíme se, že i letošní rok nás nezklamete. kulturní komise Kulturní komise OÚ v Pustějově Vás srdečně zve na který bude netradičně zahájen pochováním basy v sobotu 4. 3. 2006 od 19:00 v sokolovně hudba: DJ občerstvení zajištěno soutěž o masku: vstupné: 50,- Kč - diváckou galerie 20,- Kč - nejlepší masky zdarma - nejaktivnější Vytvoření centra venkovského života rekonstrukcí Obecního domu v Pustějově Na základě schválení investičního záměru obecního zastupitelstva na 19. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov v prosinci r. 2005 - „Vytvoření centra venkovského života rekonstrukcí Obecního domu v Pustějově“ proběhlo dne 2. února 2006 ustavující jednání komise pro strategický rozvoj cestovního ruchu v obci Pustějov s využitím obecního domu. K jednání s obecním zastupitelstvem byli přizváni místní podnikatelé a starostové okolních obcí. 1. Navržený postup práce při vytvoření Centra venkovského života: II. setkání se uskuteční 2. března 2006 v 16:30 hodin v sále Obecního úřadu v Pustějově. - bude zaměřeno na produkty, produktové balíčky cestovního ruchu, atraktivity III. setkání se uskuteční 27. dubna 2006 v 16:30 hodin v sále Obecního úřadu v Pustějově. - bude zaměřeno na konkrétní výstupy na základě výsledků pracovních skupin Veřejné setkání se uskuteční 11. května 2006 v 16:30 hodin v sále Obecního úřadu v Pustějově. - veřejné představení projektu IV. setkání se uskuteční 1. června 2006 v 16:30 hodin v sále Obecního úřadu v Pustějově. Konečné představení výsledků projektu a veřejná prezentace proběhne v srpnu 2006 při slavnostním otevření rekonstruované rozestavěné MŠ na byty pro příjmově vymezené osoby. 2. Na jednání byly ustaveny následující pracovní skupiny: I. Cykloturistika Zhodnocení současného stavu cyklistické infrastruktury. Návrh nových cyklotras, cyklostezek (včetně značení). Služby cyklistům. II. Produkty cestovního ruchu Gastronomie - hovězí speciality, zvěřinové hody, zabíjačky, ryby, koštování. Kulturní akce, zvyky, obyčeje, místní památky, rodáci, kroje, písně, nářečí. Řemesla, chovatelství, ovocnářství - práce na vesnici. Příroda Moravského Kravařska. III. Propagace, marketing Příprava tištěných, filmových a jiných propagačních materiálů. Publicita, tiskové zprávy. IV. Infrastruktura (Obecní dům, …) Příprava rekonstrukce Obecního domu. Stavební a statické posouzení. Příprava uživatelského rozvrhu, expozice a služeb. Zájemci z řad občanů zajímající se o problematiku cestovního ruchu, kteří se chtějí podílet na přípravě a realizací projektu se mohou přihlásit do jednotlivých pracovních skupin na OÚ v Pustějově. Dalším krokem v procesu by mělo být v polovině letošního roku zadání zpracování dokumentace pro stavební řízení tak, aby začátkem r. 2007 byl projekt připraven k zpracování žádosti o dotaci z Evropských fondů rozpočtového období 2007-2013, popř. jiných zdrojů. Výsledkem by měla být rekonstrukce Obecního domu - nejstarší budovy v obci a její následné využití pro občany obce a širokého okolí s návaznosti na dynamicky se rozvíjející turistický ruch v celém regionu. Garantem připravovaného projektu včetně vytipování a zpracování žádosti na získání dotace je ing. Josef Jalůvka z Kopřivnice. Ing. Tomáš Maiwaelder starosta obce

Soubory ke stažení:

Zpět na seznam aktualit

Úřední deska

Region Poodří - Rozpočtové opatření č. 2 2018
11. 1. 2019 - Region Poodří - Rozpočtové opatření č. 2 2018...celý článek »

Region Poodří - pravidla rozpočtového provizoria Regionu Poodří na rok 2019
11. 1. 2019 - Region Poodří - pravidla rozpočtového provizoria Regionu Poodří na rok 2019...celý článek »

Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - Rozpočet na rok 2019
10. 1. 2019 - Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - Rozpočet na rok 2019...celý článek »

Městský úřad Bílovec - Veřejná vyhláška
3. 1. 2019 - Městský úřad Bílovec - Veřejná vyhláška...celý článek »

Finanční úřad MSK - přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019
31. 12. 2018 - Finanční úřad MSK - přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019...celý článek »

ZŠ a MŠ Pustějov, příspěvková organizace - Rozpočet na rok 2019
27. 12. 2018 - ZŠ a MŠ Pustějov, příspěvková organizace - Rozpočet na rok 2019...celý článek »

ZŠ a MŠ Pustějov, příspěvková organizace - Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 - 2021
27. 12. 2018 - ZŠ a MŠ Pustějov, příspěvková organizace - Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 - 2021...celý článek »

Obec Pustějov - Rozpočtové opatření č. 5 2018
27. 12. 2018 - Obec Pustějov - Rozpočtové opatření č. 5 2018...celý článek »

Obec Pustějov - Rozpočet obce Pustějov rok 2019
19. 12. 2018 - Obec Pustějov - Rozpočet obce Pustějov rok 2019...celý článek »

Krajský úřad MSK - Veřejná vyhláška
17. 12. 2018 - Krajský úřad MSK - Veřejná vyhláška...celý článek »

OZV č. 1 2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
14. 12. 2018 - Obecně závazná vyhláška č. 1 2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů...celý článek »

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov 2018
14. 12. 2018 - Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov 2018...celý článek »

Město Studénka - vyhlášení výběrového řízení, právník
12. 12. 2018 - Město Studénka - vyhlášení výběrového řízení, právník...celý článek »

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy č. 1
10. 12. 2018 - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy č. 1...celý článek »

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace
5. 12. 2018 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace...celý článek »

Stanovení ceny za stočné v obci Pustějov pro rok 2019
8. 11. 2018 - Stanovení ceny za stočné v obci Pustějov pro rok 2019...celý článek »

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pustějov 2018
2. 11. 2018 - Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pustějov 2018...celý článek »

Obec Pustějov - rozpočtové opatření č. 4/2018
8. 10. 2018 - Obec Pustějov - rozpočtové opatření č. 4/2018...celý článek »

Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
3. 10. 2018 - Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu...celý článek »

Usnesení z 19. zasedání ZO Pustějov 2018
26. 9. 2018 - Usnesení z 19. zasedání ZO Pustějov 2018...celý článek »

Obec Pustějov - Rozpočtové opatření č. 3 2018
13. 9. 2018 - Rozpočtové opatření č. 3 2018...celý článek »

Region Poodří - schválený Závěrečný účet DSO Regionu Poodří
22. 6. 2018 - Region Poodří - schválený Závěrečný účet DSO Regionu Poodří...celý článek »

FK Pustějov - smlouva o poskytnutí dotace, dodatek č. 1
11. 6. 2018 - FK Pustějov - smlouva o poskytnutí dotace, dodatek č. 1...celý článek »

T.J. Sokol Pustějov - smlouva o poskytnutí dotace, dodatek č. 1
11. 6. 2018 - T.J. Sokol Pustějov - smlouva o poskytnutí dotace, dodatek č. 1...celý článek »

TJ Pustějov - smlouva o poskytnutí dotace, dodatek č. 1
11. 6. 2018 - TJ Pustějov - smlouva o poskytnutí dotace, dodatek č. 1...celý článek »

Obec Pustějov - závěrečný účet za rok 2017 - schválený
8. 6. 2018 - Závěrečný účet za rok 2017 - schválený...celý článek »

Závěrečný účet za rok 2017 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016
4. 6. 2018 - Závěrečný účet za rok 2017 Dobrovolůného svazku obcí SOMPO 2016...celý článek »

Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Obce Pustějov
20. 3. 2018 - Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Obce Pustějov - FK Pustějov...celý článek »

ZŠ a MŠ Pustějov, příspěvková organizace - Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2020
29. 12. 2017 - ZŠ a MŠ Pustějov, příspěvková organizace - Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2020...celý článek »

Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020
18. 12. 2017 - Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 -2020  ...celý článek »

Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Obce Pustějov
16. 3. 2017 - Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Obce Pustějov...celý článek »

Rozpočtový výhled obce Pustějov pro rok 2017 - 2025
28. 2. 2017 - Rozpočtový výhled obce Pustějov pro rok 2017-2025...celý článek »

Smlouva o výpůjčce
28. 11. 2016 - Smlouva o výpůjčce...celý článek »

Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Obce Pustějov
29. 3. 2016 - Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Obce Pustějov - T.J. Sokol Pustějov...celý článek »